• Công trình: Thi công xây dựng bể chứa, trạm bơm tăng áp, đường nội bộ, hệ thống điện điều khiển, tuyến ống truyền tải nước thô – Công trình cấp nước Cà Ná – Phước Nam GĐ2, Huyện Ninh Phước, Phước Nam, Ninh Thuận
  • Thời hạn HĐ:  09/2010 – 01/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Ban QLDA Hạ Tầng Đô Thị – Sở Xây Dựng – Tỉnh Ninh Thuận
  • Công Suất:  54.000m3/ngày