• Hạng mục 1:
  • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị công nghệ bể lắng tải trọng cao, bể lọc , cho Nhà máy nước Hồ Đá Đen – BRVT
  • Thời hạn HĐ:  09/2010 – 06/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu
  • Công Suất: 120,000 m3/ngày

  Hạng mục 2: 

  • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị công nghệ, vận hành hệ thống hút bùn đặt chìm tự động của bể lắng tải trọng cao, cho Nhà máy nước Hồ Đá Đen – BRVT
  • Thời hạn HĐ:  12/2010 – 02/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu
  • Công Suất: 120,000 m3/ngày

  Hạng mục 3: 

  • Công trình: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp hóa chất keo tụ PAC lắng cặn – Nhà máy nước Hồ Đá Đen + Sông Dinh – BRVT
  • Thời hạn HĐ:  01/2011 – 12/2012
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu
  • Công Suất: 150,000 m3/ngày.