Nhà máy nước Nhơn Hòa tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa nằm trong quy hoạch tổng thể phát tiển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 720 ngày 2/4/2007. Với các lĩnh vực thu hút đầu tư như nhóm ngành công nghiệp sạch, ít ô nhiễm, kho tàng, nhóm ngành chế biến nông lâm sản, thức ăn gia súc, nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và các nhóm ngành công nghiệp khác. Vốn thực hiện vào khoảng 713 tỷ đồng, có 10 dự án đã đi vào hoạt động, các dự án còn lại đang tiếp tục xây dựng

Nhà máy là nguồn cung cấp nước cho khu công nghiệp, góp phần đẩy mạnh sự hoạt động trơn tru cho các nhà máy tại khu công nghiệp cũng như cung cấp nước sinh hoạt cho công nhân viên tại khu công nghiệp.
Dưới đây là các thiết bị được lắp đặt vào dự án:
– Hệ thống bơm trục ngang Grundfos
– Hệ thống bơm tăng áp Grundfos
– Hệ thống bồn và bơm định lượng châm hóa chất
– Máy gió rửa lọc
– Hệ thống châm Clo – Denora Mỹ
– Ống lắng tải trọng cao (tấm lắng Lamenlla)-Brentwood – Mỹ
– Đan lọc 2 tầng HDPE – Roberts Filter – USE
– Tủ điện điều khiển.