• Tên công trình: Thiết kế, cung cấp vật tư và thi công EPC công trình Cải tạo sửa chữa nhà máy nước Hồ Đa Thiện
  • Công suất: 3.000 m3/ngày
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng
  • Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC