• CÔNG TRINH: Nhà máy nước ngầm Sài Gòn – TP.HCM
  • CÔNG SUẤT: 70.000 m³/ngày