• Công trình: Tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ (làm thoáng, trộn, lắng, lọc) và thi công xây dựng – Nhà máy nước Phú Tài – TP.Quy Nhơn
  • Thời hạn HĐ:  12/2010 – 03/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Định
  • Công Suất: 35,000 m3/ngày