• Công trinh : Nhà máy nước thải Dĩ An – Bình Dương
  • Công suất: 20.000 m3/ngày.