• CÔNG TRÌNH : Nhà máy nước thải Biên Hòa– Đồng Nai
  • CÔNG SUẤT: 30.000 m3/ngày.