Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Á Châu

Khí Clo lỏng

Khí Clo lỏng

Trạng thái vật lý:  Dạng khí khi thoát ra môi trường, màu sắc hơi vàng lục, mùi đặc trưng: mùi hăng

Hàm lượng Clo (Cl2)         :  ≥ 99,99 %
3 Hàm lượng nước (H2O) :  ≤ 0,01 %
4 Khối lượng riêng             : ≥1,5 g/ml

Danh mục: Thương hiệu:

Mô tả

Khí Clo thu được sau điện phân được chuyển đến tháp làm sạch. Sau đó được làm khô trong tháp kết hợp nén và tạo bọt rồi hóa lỏng trong các bình chứa tiêu chuẩn.

Title

Go to Top