Project Description

  • Công trình: Thi công xây dựng, lắp đặt công nghệ và thiết bị Nhà máy nước Hòa Trung, công suất 10.000 m3/ngày.
  • Giá trị HĐ: 38.125.535.000 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 06/2018 – 05/2019
  • Cơ quan ký hợp đồng: BQL Dự Án Cấp Nước Đà Nẵng chi nhánh Công ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng