Project Description

  • Công trình: Hợp đồng thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho dự án “Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000 m3/ngày, phân kỳ 1: nâng công suất thêm 60.000 m3/ngày
  • Giá trị HĐ: 130.633.000.000 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 05/2018 – 04/2019
  • Cơ quan ký hợp đồng: BQL Dự Án Cấp Nước Đà Nẵng chi nhánh Công ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng