Project Description

  • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị công nghệ bể lắng tải trọng cao, bể lọc , cho Nhà máy nước Hồ Đá Đen – BRVT – CS: 120,000 m3/ngày
  • Giá trị HĐ: 15.818.000.000 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 09/10 – 06/11
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu