Project Description

  • Công trình: Thiết kế, cung cấp vật tư và thi công EPC công trình Cải tạo sửa chữa nhà máy nước Hồ Đa Thiện, công suất: 3.000 m3/ngày.
  • Giá trị HĐ: 9.642.271.000 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 07/2018 – 12/2018
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng