Project Description

  • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị công nghệ trạm bơm nước thô, bể phản ứng, bể lắng, bể lọc , trạm bơm nước sạch cho Nhà máy nước Tóc Tiên – BRVT – CS: 20,000 m3/ngày
  • Giá trị HĐ: 12.176.560.000 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 04/09 – 09/09
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH Cấp Nước Tóc Tiên