Project Description

  • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị công nghệ, vận hành chuyển giao công nghệ bể phản ứng, bể lắng, bể lọc , trạm bơm nước thô, bể chứa cho Nhà máy nước Quảng Tế 2 – TP.Huế – CS: 82.500 m3/ngày
  • Giá trị HĐ: 15.477.000.000 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 01/08 – 06/08
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế