Project Description

  • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt, vận hành chuyển giao công nghệ Hệ thống trung hòa Chlor rò rỉ. Nâng cấp Nhà máy Nước Hồ Đá Đen, CS: 120.000 m3/ngày
  • Giá trị HĐ: 973.500.000 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 12/112/12
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu