Dự án Thuộc vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa, có địa hình trung du – miền núi và địa hình đồng bằng. Khí hậu: Nằm trong tiểu vùng khí hậu đồng bằng Thanh Hóa, có nền nhiệt độ cao, có lượng mưa lớn, chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng về mùa Hè; sương giá, sương muối về mùa Đông. Nơi đây tập trung nhiều tài nguyên như đất, khoán sản, tài nguên nước, nguồn lao động dồi dào, giao thông đang được cải thiện nâng cấp,

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến hết tháng 3-2020, trên địa bàn tỉnh có 39 hệ thống cấp nước đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư các dự án khoảng 924 tỷ đồng; tỷ lệ người dân được dùng nước sạch khu vực đô thị là 87,2% và có khoảng 20,4% dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung.

Để bảo tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 95%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 55%, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh, chính quyền các cấp đã và đang phối hợp với các đơn vị cấp nước hoạt động trên địa bàn tỉnh huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển hệ thống nước sạch đô thị, khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tập trung kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực đầu tư và cung cấp nước; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện, đưa vào hoạt động. Như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hoằng Hóa, tại xã Hoằng Đồng, công suất 6.500 m3/ngày đêm của Công ty CP Vnwater Hoằng Hóa. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung, công suất 6.000 m3/ngày đêm của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thanh Hoa. Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch cho thị trấn huyện Hậu Lộc và một số xã lân cận, công suất 5.000 m3/ngày đêm của Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 7 TH. Dự án hệ thống cấp nước sạch liên xã Thành Vân, Thành Tâm và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, công suất 9.200 m3/ngày đêm của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tiến Đạt. Dự án hệ thống cấp và xử lý nước sinh hoạt thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, với công suất 2.000 m3/ngày đêm, trong đó tiêu biểu là Dự án Nhà máy nước Triệu Sơn, tại xã Tân Ninh, công suất 9.800 m3/ngày đêm của Công ty CP Dịch vụ nước sạch Triệu Sơn.

Dự án là một trong các đứa con tinh thần của công ty, nên rất được chăm chút. Các thiết bị được dùng như:

 • Cổng cấp 1
 • Trạm bơp nước thô
 • Bể trộn-phản ứng- lắng lamen
 • Nhà Clo
 • Nhà phèn
 • Bể bùn
 • Bể lọc
 • Trạm bơm cấp 2
 • Bơm nước rửa lọc
 • Bơm gió rửa lọc
 • Bơm nước rò rỉ
 • Hệ thống điện
 • Ngoài ra còn các xây dựng bể lắng, bể lọc, trạm bơm, nhà hóa chất bể chứa thu bùn…

Dự án đã được bàn giao và đi vào hoạt động. Hầu hết các thiết bị đề sử dụng rất trơn tru chưa có giấu hiệu phải sửa chữa. đáp ứng được công xuất mang lại hiệu quả tối ưu.

Góp phần cải thiện được chất lượng nước, cung cấp cho người dân.