• CÔNG TRINH : Nhà máy nước Châu Đức-Bà Rịa Vũng Tàu, 50.000m³/ngày
  • CÔNG SUẤT: 50.000m³/ngày đêm