• Công trình: Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị, vận hành chuyển giao công nghệ ống lắng tải trọng cao & đan lọc HDPE 2 tầng. Cải tạo nâng công suất Nhà máy nước Đồng Mây
  • Thời hạn HĐ:  09/2011 – 11/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Chi nhánh xây dựng số 1 – Tổng công ty Viwaseen.
  • Công Suất: 14.000 m3/ngày