• Công trình: Cung cấp và thi công lắp đặt, vận hành chuyển giao công nghệ hệ thống đan lọc HDPE 2 tầng. Cải tạo nâng cấp Nhà máy nước ngầm Bà Rịa
  • Thời hạn HĐ:  10/2011 – 12/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cồ Phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Công Suất:11.000 m3/ngày