• Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị công nghệ, vận hành chuyển giao công nghệ bể phản ứng, bể lắng, bể lọc , trạm bơm nước thô, bể chứa cho Nhà máy nước Quảng Tế 2 – TP.Huế
  • Thời hạn HĐ:  01/2008 – 06/2008
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế
  • Công Suất: 82.500 m3/ngày