Hạng mục 1:

 • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị công nghệ, vận hành bể lắng tải trọng cao- Công trình nâng công suất Nhà máy nước Võ Cạnh – TP.Nha Trang
 • Thời hạn HĐ:  12/2010 – 03/2011
 • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Khánh Hòa
 • Công Suất: 65,000 m3/ngày

Hạng mục 2: 

 • Công trình: Cung cấp, thi công lắp đặt, vận hành Hệ thống hút bùn kiểu siphon đặt chìm tự động ASC cho bể lắng tải trọng cao.
 • Thời hạn HĐ: 01/2011 – 03/2011
 • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Khánh Hòa
 • Công Suất: 65.000 m3/ngày

Hạng mục 3:

 • Công trình: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp PAC – Nhà máy nước Võ Cạnh + Xuân Phong – Nha Trang
 • Thời hạn HĐ:  01/2011 – 12/2012
 • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa
 • Công Suất: 100.000 m3/ngày.

Hạng mục 4: 

 • Công trình: Thi công lắp đặt & cung cấp thiết bị công nghệ. Dự án: Cải tạo, nâng công suất NMN Võ Cạnh
 • Thời hạn HĐ:  10/2011 – 04/2012
 • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Khánh Hòa
 • Công Suất: 65,000 m3/ngày

Hạng mục 5:

 • Công trình: Thiết kế, cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị, vận hành chuyển giao công nghệ ống lắng Lamenlla cho nhà máy nước Võ Vạnh – Xã Vĩnh Trung – Nha Trang
 • Thời hạn HĐ:  07/2014 – 09/2014
 • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Khánh Hòa
 • Công Suất: 65,000 m3/ngày

Hạng mục 6:

 • Công trình: Cung cấp, thi công lắp đặt vận hành chuyển giao công nghệ khối bể phản ứng, bể lắng lamen, bể lọc, bơm, van, vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ Nhà máy nước Võ Cạnh – Xã Vĩnh Trung – Nha Trang
 • Thời hạn HĐ:  07/2015 – 11/2015
 • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Khánh Hòa
 • Công Suất: 90,000 m3/ngày.

Hạng mục 7: 

 • Công trình: Hợp đồng thi công xây dựng công trình. Gói thầu xây lắp thuộc công trình xử lý bùn nhà máy nước Võ Cạnh – Xã Vĩnh Trung – TP.Nha Trang
 • Thời hạn HĐ:  10/2018 – 07/2019
 • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Khánh Hòa.
 • Công Suất: 100.000 m3/ngày.