Project Description

Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cấp – thoát nước, hệ thống xử lý nước sạch – nước thải – rác thải – môi trường.