Project Description

Sản xuất, lắp đặt, mua bán máy móc – thiết bị điện, thiết bị điều khiển – đo lường.