Project Description

TỔNG THẦU, TỔNG THẦU EPC

Z1844527654464 B1ead178238cb1dd4d0b39fbdca4d22f

Nhà máy nước Hòa Trung

Capture Min

Nhà máy nước Hồ Đa Thiện

Befb2f14976f6e31377e Optimized

Nhà máy nước Cầu Đỏ – Đà Nẵng

Capture Min

Nhà máy nước Hoàng Long –  Ninh Bình