ĐAN LỌC HDPE 2 TẦNG ROBERT FILTER

Các ứng dụng của đan lọc:

  • Lọc bỏ cặn (chất rắn)
  • Làm mềm nước
  • Lọc bỏ sắt/mangan
  • Lọc chất rắn trong xử lý nước
  • Khử Nitơ
  • Mọi quy trình xử lý nước hoặc nước thải
Danh mục:

Mô tả

Go to Top