• Công trình: Cung cấp, lắp đặt tháp lọc sinh học và Hệ thống gạt bọt, gạt bùn cho nhà máy xử lý nước thải Tp. Đà Lạt 12.000 m3/ng đêm – World Bank
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng