• Công trình: Xây lắp cải tạo nâng công suất Nhà máy cấp nước Thành phố Thái Bình
  • Thời hạn HĐ:  05/2011 – 07/2012
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Kinh Doanh Nước Sạch Thái Bình.
  • Công Suất: 50.000 m3 /ngày