• Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống ống lắng tải trọng cao- Dự án: Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Dã Viên
  • Thời hạn HĐ:  10/2011 – 12/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Xây dựng & Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế
  • Công Suất: 30.000 m3/Ngày.