• Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt thiết bị cho hạng mục Nhà Hóa Chất- Nhà Clo của công trình Nhà máy nước sạch Kênh Đông
  • Thời hạn HĐ:  03/2011 – 07/2011
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH Minh Thông & Jesco
  • Công Suất: CS 200.000 m3/ngày