• CÔNG TRÌNH: Nhà máy xử lý nước thải Long Xuyên
  • CÔNG SUẤT: 10.000 m³/ngày