• CÔNG TRÌNH: Nhà máy nước thải Nhơn Bình – Bình Định
  • CÔNG SUẤT: 17.000 m3/ngày.