Project Description

  • Công trình: Cung cấp & thi công lắp đặt vận hành nhà hóa chất & Chlor – Nhà máy nước Dankia 2 – TP.Đà Lạt – CS: 26.000 m3/ngày
  • Giá trị HĐ: 739.107.391 VNĐ
  • Thời hạn HĐ: 01/10 – 05/10
  • Cơ quan ký hợp đồng: Công ty CP XNK Đầu tư tổng hợp & hợp tác quốc tế Gelexim