Nhà máy nước hồ Đa thiện: công suất 3.000m3/ngày, do chủ đầu tư công ty cp cấp thoát nước Lâm Đồng.
Dự án Hồ Đa Thiện nằm cạnh Thung Lũng Tình Yêu, thuộc địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hồ được hình thành từ năm 1972, nhằm tạo nguồn nước dự trữ cung cấp cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực Đa Thiện, thuộc thành phố Đà lạt. Hồ có diện tích khoảng 13 ha, nằm giữa một đồi thông với tên gọi đồi Vọng Cảnh,
Theo số liệu thống kê cuối năm 2021 dự án là một trong 5 nhà máy cấp nước tại Đà lạt là: khai thác nước mặt tại hồ Đan Kia, hồ Đa Thiện, hồ Chiến Thắng, hồ Tuyền Lâm với tổng cộng trên 66.400 hộ khách hàng đăng ký. Theo ông Trần Hoàng – Trưởng phòng Kế hoạch và Kinh doanh của Công ty CTN Lâm Đồng, việc cấp nước sạch đã phủ đến gần 95% số hộ dân tại thành phố Đà Lạt, kể cả những xã vùng ven như Tà Nung, Xuân Trường, Trạm Hành.
Dự án là một trong những nhà máy đống vai trò quang trọng cấp nước cho thành phố. Dưới đây là các thiêt bị được AEC lắp đặt cho công trình:
Đan lọc 2 tầng HDPE – Roberts Filter – USA
Ống lắng tải trọng cao (tấm lắng LAMENLLA)-Brentwood – Mỹ
Máy khuấy tạo bông MiltonRoy – USE
Hệ thống xử lý module thép di động – công suất 3.000 m3/ngày.đêm