Dự án Nhà máy nước Hòa Liên được UBND thành phố phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 7-8-2019 với tổng mức đầu tư 1.170 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án có 4 hạng mục chính gồm: đập dâng để thu nước, trạm bơm nước thô, tuyến ống dẫn nước thô và nhà máy xử lý nước để cung cấp về thành phố…
Dự án được khởi công ngày 25-3-2020, bao gồm các hạng mục chính: xây dựng đập tràn thu nước trên sông Cu Đê nhằm mục đích khai thác nước thô, với công suất giai đoạn 1 là 120.000m3/ngày; xây dựng trạm bơm nước thô giai đoạn 1 công suất 120.000m3/ngày;
Dưới đây là các thiêt bị được lắp đặt tại dự án:
– Cụm bể phân chia lưu lượng Nhà Máy Nước Hoà Liên.
– Tủ điện điều khiển Nhà Máy Nước Hoà Liên.
– Đan lọc infinity thế hệ mới lắp đặt tại nhà máy nước Hoà Liên công suất 120.000m3/ngày, hãng Robert Filters