• công trinh: Nhà máy nước BOO Đồng Tâm – Tiền Giang
  • công suất: 50.000m3/ngày