• Công trình: Thi công xây dựng, lắp đặt công nghệ và thiết bị Nhà máy nước Hòa Trung
  • Công suất: 10.000m3/ngày VNĐ
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng
  • Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC