• CÔNG TRÌNH: Nhà máy nước thải Đà Lạt – Lâm Đồng
  • CÔNG SUẤT: 20.000 m3/ngày