• CÔNG TRINH: Nhà máy xử lý nước thải Thuận An
  • CÔNG SUẤT: 20.000 m³/ngày