Các sản phẩm cho thể tích định lượng lớn, ví dụ, trong các hệ thống xử lý nước uống trung tâm.

Máy khử trùng bằng clo quy mô lớn của Lutz-Jesco được phân biệt bởi chất lượng cao và cấu trúc cực kỳ đáng tin cậy. Các đơn vị định lượng hoạt động ở áp suất cao và áp suất thấp, với độ chính xác cực cao và thể hiện nhiều năm kinh nghiệm của Lutz-Jesco trong việc xử lý khí clo.