Ngày 22-23/04/2016 Tập thể nhân viên của Công ty đã có hai ngày làm việc với các chuyên gia nước ngoài đến từ nhà sản xuất Aeration – USA

Giới thiệu, chuyển giao công nghệ trong ngành xử lý nước thải.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Img 4197

 

Img 4198

 

Img 4275