Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Á Châu

XỬ LÝ THEO MẺ A – SBR

Bể phản ứng theo mẻ Argos® (SBR) mang lại sự thuận tiện tối đa trong việc xử lý bùn hoạt tính của quá trình xử lý nước thải, tiết kiệm vốn đầu tư, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng. Sử dụng một hệ thống thu nước được thiết kế độc đáo và thiết bị xử lý 2 chức năng khuấy trộn và sục khí Aire-O2 Triton®, bể Argos® SBR là hệ thống lý tưởng cho xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, đảm bảo thân thiện, hiệu quả và tiết kiệm.

Mô tả

Xử lý theo mẻ A – SBR

 

BỂ PHẢN ỨNG THEO MẺ ARGOS ® (SBR)

Bể phản ứng theo mẻ Argos® (SBR) mang lại sự thuận tiện tối đa trong việc xử lý bùn hoạt tính của quá trình xử lý nước thải, tiết kiệm vốn đầu tư, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng. Sử dụng một hệ thống thu nước được thiết kế độc đáo và thiết bị xử lý 2 chức năng khuấy trộn và sục khí Aire-O2 Triton®, bể Argos® SBR là hệ thống lý tưởng cho xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, đảm bảo thân thiện, hiệu quả và tiết kiệm.

Thiết bị Aire-O2 Triton® cho phép vừa sục khí và khuấy trộn, loại bỏ toàn bộ chi phí cho hệ thống đĩa sục khí và các mạng lưới đường ống đi kèm. Do đó, thiết kế hệ thống được đơn giản và chi phí giảm đáng kể. Thiết bị Triton được đặt trên mặt nước, đi lên và xuống dọc theo hệ thống trụ đỡ tương ứng với sự thay đổi mức nước trong bể SBR. Thiết bị này dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng thường xuyên.

 

XỬ LÝ THEO MẺ A - SBRPHA KHUẤY TRỘN:

Nước thải được bơm vào bể SBR

Chế độ khuấy MỞ, máy thổi khí TẮT

Khuấy trộn hoàn chỉnh, môi trường thiếu khí

Chất hữu cơ, khử ni tơ, phosphorous sinh ra

 

 

XỬ LÝ THEO MẺ A - SBRPHA TIỀN PHẢN ỨNG:

Nước thải được bơm vào bể SBR

Chế độ khuấy MỞ, máy thổi khí hoạt động GIÁN ĐOẠN

Khuấy trộn hoàn chỉnh, môi trường thiếu khí/ hiếu khí

Chất hữu cơ, loại bỏ BOD/COD, nitrit hóa/khử ni tơ và hấp thu phospho

 

 

XỬ LÝ THEO MẺ A - SBRPHA PHẢN ỨNG:
Nước thải ngăn không cho vào bể SBR

Chế độ khuấy MỞ, máy thổi khí hoạt động GIÁN ĐOẠN dựa trên chất lượng đầu ra

Khuấy trộn hoàn chỉnh, môi trường thiếu khí/ hiếu khí

Loại bỏ BOD/COD, nitrit hóa/khử ni tơ

 

 

 

XỬ LÝ THEO MẺ A - SBRPHA LẮNG:

Nước thải ngăn không cho vào bể SBR

Chế độ khuấy TẮT, máy thổi khí TẮT

Chất rắn lơ lửng được để lắng xuống

 

 

 

XỬ LÝ THEO MẺ A - SBRPHA THU NƯỚC SAU LẮNG:

Nước thải ngăn không cho vào bể SBR

Chế độ khuấy TẮT, máy thổi khí TẮT

Máng thu nước hạ xuống, nước sau lắng được đưa ra ngoài

Bùn hoạt tính xả bỏ

 

 

XỬ LÝ THEO MẺ A - SBRPHA NGHỈ:
Nước thải ngăn không cho vào bể SBR

Chế độ khuấy TẮT, máy thổi khí TẮT

Bể SBR sẵn sàng cho chu kì xử lý tiếp theo

 

 

 

ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CỦA HỆ THỐNG SBR

Ít bảo dưỡng và thiết kế thân thiện, dễ sử dụng

Thiết bị Aire-O2 Triton® cung cấp cả sục khí và khuấy trộn:xem chi tiết sản phẩm Triton

Loại bỏ toàn bộ chi phí cho hệ thống đĩa sục khí và các mạng lưới đường ống đi kèm

Khả năng vận hành 2 chế độ, hoạt động độc lập giữa sục khí và khuấy trộn giúp cho quá trình xử lý đa dạng và linh hoạt

Dễ dàng tích hợp quá trình nitrat/khử ni tơ cũng như loại bỏ photpho

Loại bỏ việc lắp đặt máy khuấy bổ sung

Thiết bị gắn trên bề mặt cho phép dễ dàng kiểm tra và bảo dưỡng

Sức khuấy trộn mạnh mẽ của Tritons cho phép dùng với bể sâu, giảm diện tích xây dựng nhà máy

Máng thu nước với màng lọc, đảm bảo chất lượng nước thu đầu ra

Gói dịch vụ kiểm tra và kiểm soát

Loại bỏ việc lắng và bơm liên quan

Có sẵn thiết kế nhiều bể phản ứng liên hợp hoặc bể đơn với dòng vào liên tục

Title

Go to Top